13 Drużyna Starszoharcerska "Szare Cienie" 

Jesteśmy Drużyną Starszoharcerską z miejscowości Pszów. Mamy na celu przede wszystkim promowanie harcerstwa, jego idei oraz harcerskiego stylu życia. Chcemy aby drużyna rozwijała się i współpracowała ze społeczeństwem.


OKRZYK DRUŻYNY:
To 13 jest drużyna i niech każdy się jej trzyma,

chociaż liczba ta pechowa, jednak dla nas wyjątkowa!

Czas do nocowania!

Misja ZHP

Wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. Wychowanie metodami harcerskimi dzielnych, prawych i zdolnych do poświęceń ludzi w myśl Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego. Przygotowanie pełnowartościowego człowieka-obywatela do świadomej, czynnej i ofiarnej służby dla Polski i kraju osiedlenia, opartej na ich umiłowaniu. Utrzymanie więzi z Narodem Polskim, z którego młodzież pochodzi i pielęgnowanie dorobku kulturalnego Polski.