Rada Drużyny


Rada Drużyny – organ występujący w drużynach harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych. Powoływany jest przez drużynowego. W jej skład wchodzą zazwyczaj przyboczni, zastępowi i inni funkcyjni drużyny. W zależności od tematyki spotkania drużynowy może zapraszać wybrane osoby z tego składu.


 

Jeżeli masz sprawę, którą chciałbyś załatwić z Radą Drużyny to skontaktuj się z nami po przez zakładkę kontakt. W skład Rady Drużyny rozkazem drużynowego powołani zostali:Funkcja Rady

 

Rada Drużyny ma za zadanie dawać drużynie samorządność w działaniu. Podejmuje ona decyzje między innymi w zakresie:

- Dopuszczenia do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego

- Otwierania i zamykania prób na stopnie i sprawności

- Mianowania i odwoływania funkcyjnych

- Wykluczenia z drużyny

- Opracowywania planu pracy drużyny na określony czas.