Pszów, 04 Październik 2015r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Hufiec Ziemi Wodzisławskiej

Drużynowy 13 DSH "Szare Cienie"Rozkaz L.7/2015


Kochane Druhny!


Raz do roku jest taki dzień, który przemija jak sen. Dzień Polskiej Harcerki

I w tym dniu życzymy Wam Harcerkom wytrwałości oraz samych sukcesów w życiu i wielu przygód na harcerskim szlaku aby: „Żaden dzień nie był podobny do drugiego, a każde jutro kryło w sobie cud, magiczną chwilę, która burzy stare światy i tworzy nowe gwiazdy”

(Paulo Coelho)


1. Uchwały, zarządzania, decyzje

1.1 Uchwały rady drużyny

1.1.1 Uchwałą Rady Drużyny powołuję Krąg Przyjaciół Drużyny


2 Zwolnienia

2.2 Zwolnienia z funkcji

2.2.2 Zwalniam z funkcji fotografa dh. Antoninę Zieleźny

3. Mianowania

3.2 Mianowanie funkcyjnych

3.2.1 Mianuję na funkcję kronikarza dh. Natalię Styrnol
3.2.2 Mianuje na funkcję fotografa dh. Antoniego Sycha

4. Przyznanie stopni, sprawności, uprawnień, odznak i zaliczenie zadań

4.1 Otwarcie prób na stopnie i sprawności
4.1.1 Przyznaję sprawność Bi-Pi dh. Pawłowi Maciejek


5. Nagrody, wyróżnienia i pochwały
5.1 W ramach podziękowania przyznaję statut Przyjaciela Drużyny
Pani Weronice Szafraniec za obróbki krawieckie
Panu Grzegorzowi Zieleźny za dobry kontakt z drużyną oraz udostępnianie sprzętu biurowego
Panu Dawidowi Twardy za dobry kontakt z drużyną oraz za pomoc przy organizowaniu MTO

5.2 Przyznaję status Przyjaciela Drużyny wszystkim byłym członkom, którzy działali w 13DSH

5.3 Udzielam pochwały Och. Annie Sobala, Sam. Paulinie Elsner, dh. Natalii Styrnol oraz dh. Aleksandrowi Zieleźnemu i Pawełowi Maciejek, za zorganizowanie Hufcowych Manewrów TechnicznoObronnych. DZIĘKUJĘ WAM BARDZO!


7. Sprawy różne

7.1 Zapowiadam, że z dniem 28 listopad rusza wielka gra terenowa, która będzie trwała 3 miesiące!CZUWAJ!

pwd. Sławomir Delegiewicz HO


Czernica, 25 Sierpień 2015r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Hufiec Ziemi Wodzisławskiej

Drużynowy 13 DSH "Szare Cienie"Rozkaz L.6/2015


Druhny i druhowie!

„Przyszłość zaczyna się dziś, więc myśl o niej nie odkładaj na później”


4. Przyznanie stopni, sprawności, uprawnień, odznak i zaliczenie zadań

4.1  Otwarcie prób na stopnie i sprawności

4.1.1 Otwieram próbę na harcerkę druhnie Natalii Styrnol

4.1.2  Otwieram próbę na barwy drużyny druhnie Natalii StyrnolCZUWAJ!

pwd. Sławomir Delegiewicz HOUstroń-Lipowiec, 09 sierpień 2015 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Ziemi Wodzisławskiej

13 DSH „Szare Cienie”


Rozkaz L.5/2015


Druhny i druhowie!

"Nikomu nie wolno drżeć przed nieznanym, gdyż każdy jest w stanie zdobyć to,

czego pragnie i to, czego mu potrzeba"

Paulo Coelho


1. Uchwały, zarządzenia, decyzje

1.3 Decyzje Rady Drużyny

1.3.1 Decyzją Rady Drużyny wręczam koszulkę drużyny dh. Och. Annie Sobala
1.3.2 Decyzją Rady Drużyny wręczam upominek dh. Sam. Paulinie Elsner w formie koszulki za sumienne pełnienie funkcji przybocznej oraz aktywnej działalności w drużynie.


2. Zwolnienia
2.1 Zwolnienia z funkcji
2.1.1 Zwalniam z funkcji zastępowego zastępu starszoharcerskiego dh. Aleksandra Zieleźnego


3. Mianowania

3.2 Mianowanie funkcyjnych
3.2.1 Mianuję na funkcję zastępowego zastępu wędrowniczego dh. Aleksandra Zieleźnego


4. Przyznanie stopni i sprawności

4.1 Otwarcie prób na stopnie i sprawności

4.1.1 Otwieram próbę na stopień Harcerza Orlego dh. Aleksandrowi Zieleźnemu
4.1.2 Otwieram próbę Wędrowniczą dh. Aleksandrowi Zieleźnemu
4.1.3 Otwieram dh. Natalii Paciok następujące sprawności:
Opiekunka BŚP, Młody Pielgrzym, Przyjaciel Liturgii Katolickiej, Lider Zdrowia, Organizatorka Harców, Mistrzyni Gimnastyki

4.1.4 Otwieram sprawność Lider Zdrowia dh. Sam. Paulinie Elsner
4.1.5 Otwieram dh. Aleksandrowi Zieleźnemu następujące sprawności:
Pszczelarz oraz Olimpijczyk

4.2 Zamknięcie prób i przyznanie stopni i sprawności

4.2.1 Przyznaję sprawność Wędrowiec następującym druhnom i druhom:

Aleksandrowi Zieleźnemu, Annie Sobala, Antoniemu Sycha, Natalii Paciok, Paulinie Elsner

4.2.2 Przyznaję sprawność Tramp dh. Alicji Iżyk

4.2.3 Przyznaję sprawność Szachownicy dh. Annie Sobala oraz Aleksandrowi ZieleźnemuCZUWAJ!

Pwd. Sławomir Delegiewicz HO


Pszów, 05 Sierpień 2015r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Hufiec Ziemi Wodzisławskiej

Drużynowy 13 DSH "Szare Cienie"


Rozkaz L.4/2015


Druhny i druhowie!

„Harcerstwo bez karności jest jak młyn bez wody”


1. Uchwały, zarządzania, decyzje

1.3 Decyzje

1.3.1 Decyzją Rady Drużyny wykluczam dh. Mateusza Czaplaka z ewidencji drużyny za łamanie regulaminu oraz niesubordynację.


4. Przyznanie stopni, sprawności, uprawnień, odznak i zaliczenie zadań

4.2 Zamknięcie prób na stopnie i sprawności
4.2.1 Zamykam negatywnie próbę na stopień Harcerza Orlego dh. Mateuszowi Czaplakowi
4.2.2 Zamykam negatywnie próbę Wędrowniczą dh. Mateuszowi Czaplakowi 


6 Upomnienia i kary

6.1 na wniosek Rady Drużyny udzielam nagany w st. odebrania barw drużyny dh. Mateuszowi Czaplakowi za łamanie regulaminu drużyny oraz niesubordynację.


 

CZUWAJ!

pwd. Sławomir Delegiewicz HO


Biery, 03 sierpień 2015r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Hufiec Ziemi Wodzisławskiej

Drużynowy 13 DSH "Szare Cienie"


Rozkaz Specjalny L.3/2015


Druhny i druhowie!

Przyszedł czas, że i Ty złożysz przed drużyną Przyrzeczenie Harcerskie. Ciężko będzie go dotrzymać, ale nie mniej jest ono ważne i nikt nie staje się w pełni harcerzem jeżeli nie czyni wszystkiego, co w jego mocy.


1. Uchwały, zarządzania, decyzje

1.1 Uchwały Rady Drużyny

1.1.1 Uchwałą Rady Drużyny dopuszczam do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego dh. Aleksandra Zieleźnego
1.3. Decyzje Rady Drużyny
1.3.1 Decyzją Rady Drużyny wręczam upominek dh. Aleksandrowi Zieleźnemu w formie koszulki za działalność w drużynie, która rozpoczęła się w dniu narodzin 13 DSH


4. Przyznanie stopni, sprawności, uprawnień, odznak i zaliczenie zadań

4.2 Zamknięcie prób na stopnie i sprawności

4.2.1 Zamykam pozytywnie próbę na Harcerza dh. Aleksandrowi ZieleźnemuCZUWAJ!

pwd. Sławomir Delegiewicz HO


Pszów, 13 czerwiec 2015r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Hufiec Ziemi Wodzisławskiej

Drużynowy 13 DSH "Szare Cienie"


Rozkaz L.3/2015


Druhny i druhowie!

W tym upalnym i pięknym dniu chcielibyśmy pożegnać naszą kochaną zastępową dh. Ewę Jakubowską. Dziękujemy Ci za te wspaniałe dwa lata wspólnej harcerskiej przygody. Mamy nadzieję, że czas, który nam poświęciłaś wniósł do Twojego życia nie tylko harcerskie prawa i harcerską wiedzę, ale był również czasem głębszego poznania siebie, poszerzania horyzontów i wewnętrznej samorealizacji. Mamy również nadzieję, że przez te lata pokazaliśmy Ci, że masz wśród nas przyjaciół na których zawsze możesz liczyć, którzy nie martwią się, że „ Na drodze kurz i śnieg” bo my to znamy już i dziękujemy Ci za to, że pokazałaś nam, że te słowa dotyczą również Ciebie - naszą przyjaciółkę Ewę.

2 Zwolnienia

2.1 Zmiany w składzie Rady Drużyny
2.1.1 Na prośbę dh. zastępowej Ewy Jakubowskiej zwalniam ją z członkostwa w Radzie Drużyny

2.2 Zwolnienia z funkcji
2.2.1 Na prośbę dh. zastępowej Ewy Jakubowskiej zwalniam ją z funkcji zastępowej. 
Dziękujemy za dotychczasowe pełnienie służby


4. Przyznanie stopni, sprawności, uprawnień, odznak i zaliczenie zadań

4.2 Zamknięcie prób na stopnie i sprawności
4.2.1 Na prośbę dh. zastępowej Ewy Jakubowskiej zamykam jej negatywnie próbę Wędrowniczą
4.2.2 Na prośbę dh. zastępowej Ewy Jakubowskiej zamykam jej negatywnie próbę na stopień Harcerki OrlejCZUWAJ!

pwd. Sławomir Delegiewicz HO


Pszów, 30 Maj 2015r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Hufiec Ziemi Wodzisławskiej

Drużynowy 13 DSH "Szare Cienie"

 

Rozkaz Specjalny L.2/2015


CZUWAJ!

Druhny i druhowie!


1. Uchwały, zarządzania, decyzje

1.2 Zarządzenia

1.2.1 Zarządzenie Rady Drużyny w sprawie zbiórek drużyny ogłaszamy, że zbiórki będą się odbywać 1-2 razy w miesiącu zgodnie z rozpisanym harmonogramem, który będzie umieszczony na stronie drużyny.

1.2.2 Zarządzenie Rady Drużyny w sprawie braku aktywności oraz nieopłaconych składek członkowskich w terminie ogłaszamy, że będzie to egzekwowane wydaleniem z drużyny na podstawie statutu ZHP § 26

1.3 Decyzje

1.3.1 Decyzją Rady Drużyny w sprawie HAL'u 2015 ogłaszamy, że obóz odbędzie się w Ustroniu (Lipowiec) w terminie 27 lipiec – 10 sierpień.


4. Przyznanie stopni, sprawności, uprawnień, odznak i zaliczenie zadań

4.1 Otwarcie prób na stopnie i sprawności

4.1.1 Otwieram och. Annie Sobala sprawności Badacza oraz Maklera

4.2 Zamknięcie prób na stopnie i sprawności

4.2.1 Zamykam negatywnie próbę na stopień Samarytanki dh. Agacie Bizoń


5. Nagrody, wyróżnienia i pochwały

5.1 Udzielam pochwały dh. Antkowi Sycha za szczególne zaangażowanie w obrzędowość drużyny


6. Upomnienia

6.1. Udzielam upomnienia następującym druhnom i druhom: Antoninie Zieleźny, Karolinie Piechaczek, Mateuszowi Czaplak oraz mł. Mateuszowi Gembalczyk za nieopłacone składki członkowskie, który termin upłyną z dniem:

I kwartał 21 luty

II kwartał 18 kwiecień

6.2. Udzielam upomnienia następującym druhnom i druhom: Antoninie Zieleźny, Karolinie Piechaczek oraz mł. Mateuszowi Gembalczyk za brak czynnego udziału w życiu ZHP


7. Sprawy różne

7.1. Informuję, że nasza drużyna ponownie bierze udział w kwaterkach obozowych przygotowujących stanice do HAL'u

I kwaterka 19 – 21 czerwca

II kwaterka 26 – 28 czerwca

7.2 Dziękujemy dh. Agacie Bizoń za dotychczasowe członkostwo w drużynie jak i w ZHP. Życzymy powodzenia w życiu prywatnym.


 

CZUWAJ!

Pwd. Sławomir Delegiewicz HO


Rybnik, 01 Maj 2015r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Hufiec Ziemi Wodzisławskiej

Drużynowy 13 DSH "Szare Cienie"


Rozkaz Specjalny L.1/2015


Druhny i druhowie!

Życie ma trzy słowa: wybór, szansa, zmiana.

Musisz dokonać wyboru, skorzystać z szansy, jeżeli chcesz coś zmienić.


1. Uchwały, zarządzania, decyzje

1.1 Uchwały rady drużyny

1.1.1 Uchwałą Rady Drużyny dopuszczam do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego dh. Mateusza Czaplaka

 

4. Przyznanie stopni, sprawności, uprawnień odznak i zaliczenie zadań

4.1 Otwarcie prób na stopienie i sprawności

4.1.1 Na wniosek Rady Drużyny otwieram próbę na stopień Harcerza Orlego dh. Mateuszowi Czaplakowi

4.1.2 Na wniosek Rady Drużyny otwieram próbę Wędrowniczą dh. Mateuszowi Czaplakowi

4.2 Zamknięcie prób i przyznanie stopni i sprawności

4.2.1 Na wniosek Rady Drużyny zamykam próbę na Harcerza dh. Mateuszowi Czaplakowi


 

CZUWAJ! 

pwd. Sławomir Delegiewicz HO


 Pszów, 02 Kwiecień 2015r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Hufiec Ziemi Wodzisławskiej

Drużynowy 13 DSH "Szare Cienie"


Rozkaz L.2/2015


Druhny i druhowie!

„Zawsze początkiem struktury naszej wędrówki musi być praca nad sobą. To jest to pierwsze polano wędrowniczej watry, od którego zapala się cała reszta” - Maciej Wielobób

 

„Raz porwani nurtem wydarzeń, ludzie już się ich nie boją. Tylko nieznane budzi lęk w człowieku. A dla tego, który się z nim mierzy, przestaje ono być nieznane” - Antoine de Saint Exupéry


2. Zwolnienia

2.2 Zwolnienia z funkcji

2.2.1 Na wniosek Rady Drużyny zwalniam dh. Karolinę Piechaczek z funkcji skarbnika drużyny. Dziękujemy za dotychczasowe pełnienie funkcji.


3. Mianowania

3.2 Mianowanie funkcyjnych

3.2.1 Na wniosek Rady Drużyny mianuję och. Annę Sobala na skarbnika drużyny.


4. Przyznanie stopni, sprawności, uprawnień, odznak i zaliczenie zadań

4.1 Otwarcie prób na stopnie i sprawności

4.1.1 Na wniosek rady Drużyny otwieram próbę na Harcerza dh. Alinie Lżyk.

4.1.2 Na wniosek rady Drużyny otwieram próbę na Harcerza dh. Kamilowi Szafranek.

4.1.3 Na wniosek rady Drużyny otwieram próbę na stopień Harcerki Orlej skarbniczce och. Annie Sobala.

4.1.4 Na wniosek rady Drużyny otwieram próbę Wędrowniczą skarbniczce och. Annie Sobala.

4.1.5 Na wniosek rady Drużyny otwieram próbę Wędrowniczą zastępowej dh. Ewie Jakubowska.

4.3. Zatwierdzenie planów realizacji zadań, projektów i znaków służb

4.3.1 Na wniosek Rady Drużyny zatwierdzam plan realizacji na zdobycie znaku służby turystyce.


7. Sprawy różne

7.1 Przypominam całej drużynie o zrealizowaniu akcji zarobkowej dla drużyny w terminie do 31 maja.

7.2 Wszystkim z całego serca życzymy ciepłych i udanych świąt wielkanocnych oraz wszelkiej pomyślności i radości w życiu harcerskim i prywatnym.CZUWAJ! 

Pwd. Sławomir Delegiewicz HO


Pszów, 07 Marzec 2015r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Hufiec Ziemi Wodzisławskiej

Drużynowy 13 DSH "Szare Cienie"


Rozkaz L.1/2015


Druhny i druhowie!

"Najlepsze wyniki osiągają te drużyny, gdzie najbardziej zaufano zastępowym. Tu leży tajemnica powodzenia wychowania skautowego". - Robert Baden-Powell

"Harcerstwo jest organizacją nastawioną nie na żądanie od społeczeństwa, ale na dawanie społeczeństwu, służenie mu."Wyjątki z rozkazu jednostki nadrzędnej


7. Mianowania Instruktorów

7.2. Otwarcie próby na stopień podharcmistrza

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 20.02.2015 r. otwieram próbę na

stopień podharcmistrza pwd. Sławomirowi Delegiewicz.


CZUWAJ !

Phm. Grzegorz Cnota


 

1. Uchwały, zarządzania, decyzje

1.1 Uchwałą rady drużyny otwieram okres próbny zastępowi wędrowniczemu oraz zastępowi starszoharcerskiemu.


3. Mianowania

3.2 Mianowanie funkcyjnych

3.2.1 Na wniosek rady drużyny mianuję dh. Ewę Jakubowa zastępową zastępu wędrowniczego.

3.2.2 Na wniosek rady drużyny mianuję dh. Aleksandra Zieleźny zastępowego zastępu starszoharcerskiego.


4. Przyznanie stopni, sprawności

4.1 Otwarcie prób na stopnie i sprawności

4.1.1 Na wniosek Rady Drużyny otwieram próbę na stopień Harcerza Orlego mł. Mateuszowi Gembalczyk.

4.1.2 Na wniosek Rady Drużyny otwieram próbę na stopień Harcerza Orlego dh. Pawłowi Maciejek.

4.1.3 Na wniosek Rady Drużyny otwieram próbę na stopień Harcerza Rzeczypospolitej pwd. Sławomirowi Delegiewicz HO.

4.1.4 Na wniosek Rady Drużyny otwieram próbę na stopień Samarytankę dh. Natalii Paciok.

4.2 Zamknięcie prób na stopnie i sprawności

4.2.1 Zamykam negatywnie próbę na Ćwika dh. Pawłowi Maciejek.

4.2.2 Przyznaję sprawność Artysta następującym harcerzom

Przybocznej sam. Paulinie Elsner, Zastępowemu Aleksandrowi Zieleźny oraz dh. Pawłowi Maciejek.


5. Nagrody, wyróżnienia i pochwały

5.1 Udzielam pochwały

Paulinie Elsner za podtrzymywanie tradycji drużyny

Mateuszowi Czaplak oraz Aleksandrowi Zieleźny za udział w naborach do drużyny

Agacie Bizoń, Ewie Jakubowska, Karolinie Piechaczek, Mateusz Czaplak oraz Mateuszowi Gembalczyk za pomoc przy zbiórce ponaborowej.


 

CZUWAJ! 

Pwd. Sławomir Delegiewicz HO