Rozkazy 2014


Częstochowa, 14 Grudzień 2014r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Hufiec Ziemi Wodzisławskiej

Drużynowy 13 DSH "Szare Cienie"


Rozkaz L.8/2014


CZUWAJ!

Druhny i druhowie!


2 Zwolnienia

2.1 Zmiany w składzie Rady Drużyny

2.1.1 Na prośbę dh. Michała Wróblewskiego zwalniam jego osobę z członka Rady Drużyny

2.2 Zwolnienia z funkcji

2.2.1 Na prośbę dh. Michała Wróblewskiego zwalniam jego osobę z funkcji p.o. przybocznego


3. Mianowania

3.1 Powołanie w skład Rady Drużyny

3.1.1 Na wniosek Rady Drużyny powołuję na członka tej rady dh. Aleksandra Zieleźny

3.1.2 Na wniosek Rady Drużyny powołuję na członka tej rady dh. Ewe Jakubowską


4. Przyznanie stopni, sprawności, uprawnień, odznak i zaliczenie zadań

4.1 Otwarcie prób na stopnie i sprawności

4.1.1 Otwieram próby na sprawność Mistrzyni cukiernictwa dh. sam. Paulinie Elsner oraz dh. Agacie Bizoń

4.1.2 Otwieram dh. Mateuszowi Czaplak próby na następujące sprawności: Pływak doskonały, Lekkoatleta, Tramp, Wodny człowiek, , Gimnastyk, Miłośnik sportu, Mistrz boiska

4.2 Zamknięcie prób na stopnie i sprawności

4.2.1 Przyznaję sprawność Strażnika Betlejemskiego Światła Pokoju dh. sam. Paulinie Elsner, dh. Agacie Bizoń, dh. Natalii Paciok

4.3 Przyznanie uprawnień, odznak, znaków służb, zaliczenie zadań i projektów

4.3.1 Na wniosek Rady Drużyny zamykam pozytywnie projekt Starszoharcerski pt. „Razem możemy więcej” wszystkim osobą biorącym w nim udział


7. Sprawy różne

7.1. W dniu dzisiejszym nasza przyboczna Paulina Elsner obchodzi swoje urodziny i właśnie z tej okazji życzymy jej wszystkiego najlepszego!

 


CZUWAJ!

Pwd. Sławomir Delegiewicz HO


Pszów, 11 Listopad 2014r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Ziemi Wodzisławskiej
Drużynowy 13 DSH "Szare Cienie"
 

Rozkaz L.7/2014
 

Druhny i druhowie!

11 listopad Dzień Niepodległości. Dzień ten jest kolejnym dniem, który świadczy o tym, że harcerze są przykładem Patriotyzmu i skłania nas do refleksji nad samym sobą a obowiązkami wobec naszej Ojczyzny

1. Uchwały, zarządzania, decyzje
1.1 Uchwały rady drużyny
1.1.1 Uchwałą Rady Drużyny dopuszczam do ceremonii chustowania dh. Mateusza Czaplak

4. Przyznanie stopni, sprawności, uprawnień, odznak i zaliczenie zadań
4.1 Otwarcie prób na stopnie i sprawności
4.1.1 Otwieram próbę na harcerza dh. Mateuszowi Czaplak z dnia 30 września 2014r.
4.2 Zamknięcie prób na stopnie i sprawności
4.2.1 Przyznaję sprawność młody obywatel dh. Sam. Paulinie Elsner, dh. Natalii Paciok, dh. Mateuszowi Czaplak

5. Nagrody, wyróżnienia i pochwały
5.1 Za pamięć i udział w uroczystości 11 listopada przyznaję Znaczek Polski Walczącej dh. Sam. Paulinie Elsner, dh. Natalii Paciok, dh. Mateuszowi Czaplak
5.2 Dziękuję dh. Sam. Paulinie Elsner, dh. Natalii Paciok, dh. Aleksandrowi Zieleźny oraz dh. Mateuszowi Czaplak za udział w obchodach Polski Niepodległej.
 

 

CZUWAJ!
Pwd. Sławomir Delegiewicz HO


Skoczów, 07 Wrzesień 2014r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Ziemi Wodzisławskiej
Drużynowy 13 DSH "Szare Cienie"
 

Rozkaz L.6/2014


CZUWAJ!
Druhny i druhowie!

1. Uchwały, zarządzania, decyzje
1.1 Uchwały rady drużyny
1.1.1 Uchwałą Rady Drużyny dopuszczam do ceremonii chustowania dh. Natalię Paciok


4. Przyznanie stopni, sprawności, uprawnień, odznak i zaliczenie zadań

4.1 Otwarcie prób na stopnie i sprawności
4.1.1 Otwieram próbę na stopień samarytanka dh. Natalii Paciok
4.1.2 Na wniosek Rady Drużyny otwieram próbę na stopień Harcerkę Orlą sam. Paulinie Elsner oraz dh. Ewie Jakubowskiej

4.2 Zamknięcie prób na stopnie i sprawności
4.2.1 Przyznaję sprawności
Sobieradek obozowy dh. Ewie Jakubowska, Natalii Paciok, sam. Paulinie Elsner, dh. Antoniemu Sycha
Gospodarz dh. Pawłowi Maciejek
Harcownik sam. Paulinie Elsner, dh. Aleksandrowi Zieleźny, Antoniemu Sycha, Michałowi Wróblewskiemu Piastun sam. Paulinie Elsner, dh. Aleksandrowi Zieleźny, Antoniemu Sycha, Michałowi Wróblewskiemu
 

 

CZUWAJ!
Pwd. Sławomir Delegiewicz HO


Skoczów, 07 Wrzesień 2014r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Hufiec Ziemi Wodzisławskiej

Drużynowy 13 DSH "Szare Cienie"

 

Rozkaz Specjalny L.2/2014


Druhny i druhowie!

Jest to jeden z tych dni, jedno z tych wydarzeń, które zapada w pamięci na zawsze.


1. Uchwały, zarządzania, decyzje

1.1 Uchwały rady drużyny dopuszczam do złożenia przyrzeczenia harcerskiego dh, Ewę Jakubowską.


4. Przyznanie stopni, sprawności, uprawnień, odznak i zaliczenie zadań

4.2 Zamknięcie prób na stopnie i sprawności

4.2.1 Zamykam próbę na harcerkę druhnie Ewie Jakubowskiej.

 


CZUWAJ!

Pwd. Sławomir Delegiewicz HO


Ustroń - Lipowiec, 22 Sierpień 2014r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Ziemi Wodzisławskiej
Drużynowy 13 DSH "Szare Cienie"


Rozkaz L.5/2014


Druhny i druhowie!

Obóz Hufca Ziemi Wodzisławskiej dobiegł niestety już końca. Mam nadzieję, że Wam się podobało i będziecie go dobrze wspominać. Bo dla mnie był to czas niesamowitej przygody i niezapomnianych chwil.

1. Uchwały, zarządzania, decyzje
1.1 Uchwały rady drużyny
1.1.1 Uchwałą Rady Drużyny dopuszczam do ceremonii chustowania dh. Antoniego Sycha oraz Michała Wróblewskiego

4. Przyznanie stopni, sprawności, uprawnień, odznak i zaliczenie zadań
4.2 Zamknięcie prób na stopnie i sprawności
4.2.1 Zamykam próbę i przyznaję stopień Samarytankę przybocznej Paulinie Elsner

5. Nagrody, wyróżnienia i pochwały

5.1 Udzielam pochwały dh. Paulinie Elsner, dh. Aleksandrowi Zieleźny, Antoniemu Sycha oraz Michałowi Wróblewski za pomoc jaką okazali podczas HAL'u pt. „Tajemniczy Obóz”CZUWAJ!
Pwd. Sławomir Delegiewicz HO


Katowice, 01 Sierpień 2014r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Hufiec Ziemi Wodzisławskiej

Drużynowy 13 DSH "Szare Cienie"


Rozkaz L.4/2014

  

Druhny i druhowie!

Powstanie warszawskie 1 sierpnia – 3 października 1944 – wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, z organizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego.


Godzina „W” 1 sierpnia o godz. 17.00 jednostki Okręgu Warszawskiego AK oraz oddziały dyspozycyjne KG AK zaatakowały niemieckie obiekty we wszystkich dzielnicach okupowanej Warszawy. W rezultacie polskie natarcie 1 sierpnia 1944 zakończyło się „wyraźnym i dużym niepowodzeniem”


Chciałbym Wam bardzo podziękować za udział w uroczystości 70-tej rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego pt. „A oni na Polskę czekali” przy pomniku harcerek i harcerzy w Katowicach. 4. Przyznanie stopni, sprawności, uprawnień, odznak i zaliczenie zadańWyjątki z rozkazu jednostki nadrzędnej


3. Drużyny

3.2 zmiany organizacyjne

3.2.2 Zamykam okres próbny, nadaje nr 13 i przyjmuję w poczet drużyn hufca Drużynę Starszoharcerską "Szare Cienie"


CZUWAJ!

Phm. Grzegorz Cnota


4.2 Zamknięcie prób na stopnie i sprawności

4.2.1 Przyznaję sprawność młody obywatel dh. Karolinie Piechaczek, dh. Aleksandrowi Zieleźny dh. Antoniemu Sycha, dh. Michałowi Wróblewski, oraz dh. Szymonowi Piechaczek


5. Nagrody, wyróżnienia i pochwały

5.1 Za pamięć i udział w uroczystości Wybuchu Powstania Warszawskiego przyznaję Znaczek Polski Walczącej dh. Karolinie Piechaczek, dh. Aleksandrowi Zieleźny dh. Antoniemu Sycha, dh. Michałowi Wróblewski oraz dh. Szymonowi Piechaczek

 

 

CZUWAJ!

Pwd. Sławomir Delegiewicz HO


Ustroń-Lipowiec, 04 Maj 2014r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Hufiec Ziemi Wodzisławskiej

Drużynowy 13 DSH "Szare Cienie"

 

Rozkaz L.3/2014

 

Druhny i druhowie

Wszystkim tym którzy uczestniczyli w biwaku szczepu "Wataha szczypiorów i innych potworów" w Ustroń-Lipowiec z całego serca serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że dobrze spędziliście ten czas.


1. Uchwały, zarządzania, decyzje

1.1 Uchwały rady drużyny

1.1.1 Uchwałą Rady Drużyny dopuszczam do ceremonii chustowania dh. Antoninę Zieleźny


4. Przyznanie stopni, sprawności, uprawnień, odznak i zaliczenie zadań

4.1 Otwarcie prób na stopnie i sprawności

Otwieram próby na sprawności: Pielgrzym dh. Michałowi Wróblewski

Odkrywca Nieznanego Świata dh. Michałowi Wróblewski

Mistrz Harców dh. Michałowi Wróblewski

Mistrz Ognisk dh. Paulinie Elsner oraz dh. Michałowi Wróblewski

Mistrz Musztry dh. Michałowi Wróblewski

Kolekcjoner dh. Michałowi Wróblewski, pwd. Sławomirowi Delegiewicz

Negocjator dh. Michałowi Wróblewski, pwd. Sławomirowi Delegiewicz

CHWAT dh. Michałowi Wróblewski, dh. Paulinie Elsner

Muzyk dh. Paulinie Elsner Kucharz dh. Paulinie Elsner

Ambasador Krwiodawstwa dh. Paulinie Elsner

Rzecznik Drużyny dh. Paulinie Elsner

Dowódca Warty dh. Paulinie Elsner

Znawca Scoutingu dh. Paulinie Elsner

4.2 Zamknięcie prób i przyznanie stopni i sprawności

4.2.1 Na wniosek Rady Drużyny przyznaję sprawność:

Tramp dh. Antoninie Zieleźny, dh. Natalii Paciok oraz dh. Paulinie Elsner

 

 

CZUWAJ!

Pwd. Sławomir Delegiewicz HO


Pszów, 26 kwiecień 2014r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Hufiec Ziemi Wodzisławskiej

Drużynowy 13 DSH "Szare Cienie"

 

Rozkaz L.2/2014

 

CZUWAJ!

Druhny i druhowie!


2. Zwolnienia

2.2 Zwolnienia z funkcji

2.2.1 Na wniosek Rady Drużyny zwalniam z funkcji skarbnika dh. Martynę Janosz Dziękuję druhnie za dotychczasowe zaangażowanie w pełnieniu funkcji oraz życzę dalszego rozwoju i pomyślności podczas realizacji nowych wyzwań.


3. Mianowania

3.2 Mianowanie funkcyjnych

3.2.1 Na wniosek Rady Drużyny mianuję dh. Karolinę Piechaczek skarbnikiem drużyny

3.2.2 Na wniosek Rady Drużyny mianuję dh. Antoninę Zieleźny fotografem drużyny


4. Przyznanie stopni, sprawności, uprawnień, odznak i zaliczenie zadań

4.1 Otwarcie prób na stopnie i sprawności

4.1.1 Otwieram próbę na stopień ćwik mł. Mateuszowi Gembalczyk

4.2 Zamknięcie prób i przyznanie stopni i sprawności

4.2.1 Na wniosek Mateusza Gembalczyk zamykam negatywnie Mateuszowi Gembalczyk próbę na st. odkrywca


5. Nagrody, wyróżnienia i pochwały

5.1 Udzielam pochwały za obecność na środowej mszy z okazji św. Jerzego Patrona Harcerzy następującym druhnom i druhom: Paulinie Elsner, Ewie Jakubowska, Michałowi Wróblewski, Pawłowi Maciejek oraz Mateuszowi Gembalczyk

 

7. Sprawy różne

7.1 Przypominam, że dnia 2 maja odbędzie się biwak szczepu "Wataha szczypiorów i innych potworów"

7.2 Przypominam, że dnia 24 maja będziemy pomagać w festynie w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu

7.3 Informuję, że następną zbiórkę zarobkową organizują członkowie drużyny

 

 

CZUWAJ!

Pwd. Sławomir Delegiewicz HO


Pszów, 29 marzec 2014r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Hufiec Ziemi Wodzisławskiej

Drużynowy 13 DSH "Szare Cienie"


Rozkaz Specjalny L.1/2014


Druhny i druhowie!

Obiecałam czynić wszystko, co w mej mocy, aby służyć Bogu. Ty także złożysz Przyrzeczenie i będziesz Mu służyła. Przyrzeczenie jest wielką, wspólną wartością wszystkich harcerek, mocną więzią, która je łączy i podtrzymuje. - Księga Jaszczurki


1. Uchwały, zarządzania, decyzje

1.1 Uchwały rady drużyny

1.1.1 Uchwałą rady drużyny dopuszczam do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego dh. Agatę Bizoń


4. Przyznanie stopni, sprawności, uprawnień odznak i zaliczenie zadań

4.1 Otwarcie prób na stopienie i sprawności

4.1.1 Otwieram próbę na stopień samarytanka dh. Agacie Bizoń

4.2 Zamknięcie prób i przyznanie stopni i sprawności

4.2.1 Na wniosek rady drużyny zamykam próbę na harcerza dh. Agacie Bizoń


 

CZUWAJ!

Pwd. Sławomir Delegiewicz HO


Pszów, 1 Marzec 2014r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Hufiec Ziemi Wodzisławskiej

Drużynowy 13 DSH "Szare Cienie"


Rozkaz L.1/2014

 

Druhny i druhowie!

"Harcerz wie, że trzeba zawsze wytrwać i przetrwać, by nareszcie zwyciężyć, a nie tracić nadziei i nie mówić przedwcześnie, że wszystko stracone"

gen. Józef Haller

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Otwieram okres próbny Drużynie Starszoharcerskiej działającej w Pszowie.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.2. Mianuję pwd. Sławomira Delegiewicz drużynowym Próbnej Drużyny Starszoharcerskiej


7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 21.02.2014 zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druha Sławomira Delegiewicz.

 

 

Phm. Grzegorz Cnota

 

 

3. Mianowania

3.1 Powołanie w skład rady drużyny

3.1.1 Powołuję na członka tej rady dh. Paulinę Elsner

3.1.1 Powołuję na członka tej rady dh. Michała Wróblewskiego

3.2 Mianowanie funkcyjnych

3.2.2 Mianuję dh. Paulinę Elsner przyboczną drużyny

3.2.2 Mianuję dh. Michała Wróblewskiego p.o. przybocznego drużyny

3.2.3 Mianuję dh. Pawła Maciejka kwatermistrzem drużyny

3.2.4 Mianuję mł. Mateusza Gembalczyk webmasterem drużyny

3.2.5 Mianuję dh. Martynę Janosz skarbnikiem drużyny

3.2.6 Mianuję dh. Ewe jakubowską kronikarzem drużyny

3.2.7 Mianuję dh. Aleksandra Zieleźny grajkiem drużyny


4. Przyznanie stopni, sprawności, uprawnień, odznak i zaliczenie zadań

4.1 Otwarcie prób na stopnie i sprawności

4.1.1 Otwieram próbę na stopień odkrywca mł. Mateuszowi Gembalczyk

4.1.2 Otwieram próbę na stopień ćwik dh. Pawłowi Maciejek

4.1.3 Otwieram próbę na stopień samarytanka dh. Paulinie Elsner


 

CZUWAJ!

Pwd. Sławomir Delegiewicz HO