przysługujące prawa


Status Przyjaciela Drużyny


1. Przyjacielem Drużyny może zostać każda osoba, która udziela się w życie drużyny.

2. Każdy niedziałający członek drużyny posiadać będzie status Przyjaciela Drużyny.
3. Osoba, która została wydalona z drużyny traci możliwość posiadania statusu Przyjaciela Drużyny.

4. Przyjaciel Drużyny ma prawo do noszenia barw drużyny.
5. Przyjaciel Drużyny posiada odznaczenie P13DSH.


Status Honorowego Przyjaciela Drużyny


1. Honorowym Przyjacielem Drużyny może zostać osoba, która podejmuje pole służby i angażuje się w działalność związku jak i drużyny

2. Każdy niedziałający członek drużyny traci możliwość posiadania status Honorowego Przyjaciela Drużyny.

3. Honorowy Przyjaciel Drużyny ma prawo do noszenia barw drużyny.
4. Honorowy Przyjaciel Drużyny ma czynne prawo w Radzie Drużyny.
5. Honorowy Przyjaciel Drużyny posiada odznaczenie HP13DSH.