Regulamin drużyny


1. Przestrzegamy Prawa Harcerskiego

2. Nie spóźniamy się na zbiórki

3. Sprzątamy za sobą

4. Szanujemy siebie nawzajem

5. Trzymamy się tematu zbiórki

6. Przełożony decyduje o ubiorze

7. Zachowujemy się kulturalnie w miejscach publicznych

8. Nie używamy telefonów na zbiórkach

9. Wywiązujemy się ze swoich funkcji

10. Słuchamy siebie nawzajem

11. Dotrzymujemy danego słowa

12. Obchodzimy się z szacunkiem do munduru

13. Słuchamy przełożonych

14. Uczęszczamy regularnie na zbiórki

15. Nie przekładamy harcerstwa nad szkolę i rodzinęRODZAJE NAGANY


- Upomnienie słowne

- Raport karny 

- Upomnienie w rozkazie

- Zwolnienie z funkcji

- Odebranie barw drużyny

- Wykluczenie z drużyny

- Wykluczenie z ZHP

RODZAJE NAGRÓD

 

- Pochwała słowna

- Dodatkowe punkty do rywalizacji  w zastępie

- Przyznanie sprawności

- Upominek

- Nocowanie zastępu

- Wyjazd rozrywkowy

- Pochwała w rozkazie

- Mianowanie na funkcjęComments: 0